Tag Archives: историја

“Византијски извори за историју народа Југославије“, том. 1, 2, 3, 4, 6

Приложени се 5 тома од едицијата “Византијски извори за историју народа Југославије“, 1955-1986. Наведената хрестоматија содржи критички и аналитички одбрани историјски извори создадени од византиски автори преку кои се согледува источноромејската гледна точка на појавата и развојот на словенските општества на Балканот, од најраните јужнословенски инфилтрации до подоцнежниот Среден век. Читателот-аматер е советуван самите извори да ги проучи со паралелен преглед на поновата археолошка и критичко-аналитичка историографска литература која го вточнува процесот на инфилтрации, напади и упади, транзиторни и постојани населувања на јужните Словени како и појавата на државни формации.

Линк:
“Византијски извори за историју народа Југославије” [“Byzantine Sources for the History of Peoples of Yugoslavia”] , том. 1,2,3,4,6., Београд 1955-1986.

Advertisement

The International Foundation Forum of Slavic Cultures Holds a Meeting in Skoplje, FYROM [05-V-2009]

News segment about the meeting of the Forum of Slavic Cultures in Skoplje, which went largely unnoticed by the FYROMian media.

Ethnic Circumstances in the Area of Povardarje (FYROM) Evidenced by the Medieval Serbs [1282-1392]

Serbs ruled the area of Povardarje (FYROM) and later Macedonia, without Thessaloniki, from late 13th and most of the 14th century. In this video it is explained that there are no Serbian sources from that era mentioning “Macedonians” of present-day Pseudomacedonian type.

Krste Petkov Misirkov: The Founder of Pseudomacedonism Demystified

This video presents a collection of statements by Krste Petkov Misirkov (1874-1926), considered among Pseudomacedonians a pioneer of their modern national idea, which reveal his true ethnicity and his true view on Slavs of present-day FYROM.

FYROMian Myth Stating That “the Name Macedonia was Forbidden in Greece Before 1988” Dispelled

One of the most persistent Pseudomacedonian illusions held about history is the claim that the name ‘Macedonia’ was forbidden in Greece prior to 1988. This video provides facsimiles of Greek publications carrying the Macedonian name which were issued prior to that date.

Pseudomacedonian Propaganda Revealed: The case of Gojko Subotić’s Interview [28-IV-2009]

FYROMian TV station Sitel falsifies the spoken words of Serbian Byzantologist Gojko Subotić by adding the adjective “македонски (makedonski)” (“Macedonian”) in the subtitle of his statement on medieval Slavic teachers Clement and Naum.

Serbian Scholar Gojko Subotić Confirms the Greek Character of Ohrid Archbishopric in Skoplje [28-IV-2009]

Serbian scholar Gojko Subotić, hosted by MANU*, states that the historical Ohrid Archbishopric had a Greek cultural character.

*”Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite” (“Macedonian Academy of Arts and Sciences”), highest academic institution of FYROM.

Serbian Cultural Heritage in Southern Serbia [Northern FYROM]

A presentation of the cultural heritage created by Serbs from 1282, when medieval Serbia expanded towards the south and settled some areas, mostly the regions of Polog, Skoplje, Kumanovo, Kratovo and Poreč with Serbs. This slide-show represent a non-exhaustive survey of Serbian medieval manuscripts including the transcripts of Emperor’s Dušan Code (Dušanov Zakonik), coinage, sacral architecture, together with the frescoes and other artistic artifacts, as well as King’s Marko fortress in Prilep.

Images of the Četniks, Serbian liberation fighters acting in the area of today’s FYROM and elsewhere are represented. Their struggle concludes with the triumphant entrance of the Serbian army in Skoplje, city that was a capital of Serbia during the Middle Ages.

ДОБИЈ 1.000 ЕВРА КОИ ТИ ГИ НУДИ “СЛОВЕНСКАТА ФИЛХЕЛЕНСКА МРЕЖА“!

СФМ распишува меѓународен награден конкурс “Потрага по вистината“. Од секој учесник се бара да во согласност со долуопишаните техничките стандарди испрати доказ дека од периодот од 600 до 1800 година од нашата ера на подрачјето на Повардарје постоел “македонски народ“ со јазик и културна форма кои претходат на денешните “Македонци“ од вариетет познат во комунистичка Југославија по 1944.

Од тебе се бара да, приложено на долупоставениот формулар, поднесеш доказ дека во посочениот историјски период:

1) Индивидуа од домашно потекло (треба да се образложи неговата културна припадност кон домашната средина) се нарекла себе си “Македонец“, својот јазик “македонски јазик“ (со таа фраза или на одделен начин кој експлицитно демонстрира “македонски“ карактер на јазикот), својот род, група личности или индивидуа, од област од Повардарјето, или од цело Повардарје “Македонци“.

2) Индивидуа од странско потекло, која на некој потесен начин била поврзана со просторот на Повардарјето, дала сведоштво дека личност од домашно потекло или група луѓе од Повардарието со јазик предок на оној говорен од мнозинството денешни жители на таа област, е етнички “македонска“ и говори “македонски јазик“

При овој конкурс НЕМА да се земат во предвид:

-Изјави и сведоштва за постоење на област “Македонија“ или референци кон стари географски мапи каде е представена истата. Дека постои област “Македонија“, како што постои област “Далмација“, “Тракија“, “Славонија“ е познато. Не интересира постоење на категориите “Македонци“ и “македонски јазик“.

-Мислења за постоење на поединечен “Македонец“, “македонски јазик“ или “македонски народ“ од автори кои се напишани долго време по феноменот кој детално го опишуваат и не може да се сметаат за примарни извори, вклучително, но не ограничено, на дела од модерната наука каде авторот проектира ретроактивно постоење на тие категории во посочениот период. Не интересираат само примарните извори.

Земи и ти учество во овој конкурс! Секојдневното бомбардирање од страна на Режимот во БЈРМ дека твојот народ, кој е номинално “македонски“ е најстар, “библијски“ народ, доколку е вистинито значи дека за посочениот период, од 600 до 1800 година од нашата ера, постојат огромен број сведоштва за “Македонци“ и “македонски јазик“. Народ со такво име и карактеристики кој се протега на значителна балканска територија секако не можел да остане незабележан од хроничарите, доколку Режимот е во право. Тебе ти останува само да ги земеш твоите 1.000 Евра, а ако не сакаш да учествуваш, помогни некој друг да ја земе наградата со тоа што овој текст ќе го распростаниш на интернет или ќе направиш копија и ќе ја поделиш на заинтересирано лице.

Поднесените апликации до конкурсната комисија треба да стигнат до 10-декември-2009, додека наградените дела ќе бидат објавени на овој блог и на посебен веб-сајт. За секоја поднесена апликација ќе биде објавено образложение на Интернет зошто се прифаќа како победничка или зошто е отфрлена како неоснована на 10-јануари-2010. Анонимноста на наградените и останатите учесници е потполно загарантирана. Апликации кои не се поднесени на приложениот стандарден формулар, вон закажаниот рок и кои нема да ги исполнуваат наведените стандарди нема да се земат во предвид.

Формуларот кој е базичен поднесок можете да го симнете од тука:

http://www.vardaraxios.info/konkursenformular.pdf

Комплетираните пријави НЕ се примаат преку електронска пошта, туку исклучиво на адреса на “Словенската Филхеленска Мрежа“:

СФМ (за конкурсот)
Бул. Јане Сандански 12/2-22
Скопје

NATO Bombing of Serbia: Ten Years After the Atrocity

Ten years have passed since the NATO bombing of Yugoslavia in 1999. What is happening in Serbia today? How do civilians remember those days? They protected their country by standing on the bridges and creating human shields, while NATO planes were performing airstrikes. During those events many people were killed and wounded. Famous film director Emir Kusturica speaks about the events along with many other Serbians in a new XL report on Russia Today.

“Z Vzhoda” – “From East” – Slovenian Documentary Film about the Early Slavs